Δημιουργία ενός σεναρίου

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 6-10
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό καθώς μαθαίνουν να χειρίζονται και διερευνούν έτοιμα προγράμματα.

Μέσα από την τοποθέτηση των κατάλληλων πλακιδίων και δίνοντας τις σωστές εντολές κάθε φορά στον πρωταγωνιστή,  τον βοηθάτε να ολοκληρώσει να το επίπεδο του.

Σε κάθε επίπεδο, δίνονται οι πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά ο μαθητής μέσα στο ”παιχνίδι“.

Δραστηριότητα 5:

https://studio.code.org/s/course1/stage/16/puzzle/1

 

Βρείτε τη δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή:

Δημιουργία ενός σεναρίου

Δημιουργία ενός σεναρίου
photo