Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » e-ΚΔΑΠ » Πληροφορική και Ρομποτική » Προγραμματίζουμε… Συλλέγοντας τον Θησαυρό
Προγραμματίζουμε… Συλλέγοντας τον Θησαυρό

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 9-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές επεκτείνουν αλλά και ενισχύουν τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες.

Σε αυτή την δραστηριότητα θα δημιουργήσετε διαδοχικούς αλγόριθμους, μέσα από μια ακολουθία εντολών προκειμένου να ολοκληρωθεί κάθε φόρα το επίπεδο.

Σε κάθε επίπεδο, δίνονται οι πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά ο μαθητής μέσα στο ”παιχνίδι“.

Δραστηριότητα 6:

https://studio.code.org/s/coursec-2020/stage/6/puzzle/2

Προγραμματίζουμε… Συλλέγοντας τον Θησαυρό
photo