ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΝΕΦΟ-ΛΕΞΕΩΝ

Τίτλος Δραστηριότητας: Δημιουργίας σύννεφο-λέξεων

λεξη

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 9-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Τα σύννεφα λέξεων είναι σχήματα τα οποία αποτελούνται από λέξεις. Με την  χρήση του καταλλήλου προγράμματος θα δημιουργήσετε καταπληκτικές και μοναδικές σύννεφο-λέξεις γρήγορα και εύκολα.

Με τη χρήση σύννεφων-λέξεων αποτυπώνονται μέσα από λέξεις και έννοιες που είναι σχετικές μεταξύ τους τις πραγματικές διαστάσεις ενός θέματος.

Για την δημιουργία των σύννεφο-λέξεων θα χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό εργαλείο  WordArt, το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://wordart.com/

Βρείτε τη δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή εδώ:

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΝΕΦΟ-ΛΕΞΕΩΝ
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo