Τα υλικό μέρος του υπολογιστή

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 7-9 ετών
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 40 λεπτά

Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα κύρια μέρη του υπολογιστή. Στόχος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα κυριότερα μέρη του υπολογιστή αλλά και να διακρίνουν τις λειτουργίες των επιμέρους συσκευών του υπολογιστή.

Οδηγίες:

  1. Αρχικά, να διαβάσετε το αρχείο με όνομα «Το υλικό μέρος του υπολογιστή».

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  1. Έπειτα, ανοίξτε τα φύλλα εργασίας, να τα εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε σωστά τις συσκευές του υπολογιστή:

1ο Φύλλο Εργασίας

2ο Φύλλο Εργασίας

Τα υλικό μέρος του υπολογιστή
photo