Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Δικαιολογητικά » Δημοτολόγιο » Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση » Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Δικαιολογητικά

  1. Aίτηση.
  2. Απόφαση Νομαρχίας περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου όταν είναι έγγαμος.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμη γυναίκα.
  6. Πράξη καθορισμού ηλικίας για τις γυναίκες.

Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό, η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή. Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα γίνεται στο Δήμο της εγγραφής της με την προσκόμιση του διαβατηρίου της και της άδειας παραμονής της, αν υπάρχει.