Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Δ.Σ.

Ειδική συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου για την εκλογή  μελών προεδρείου του Δ.Σ. και Επιτροπών

Ειδική συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου για την εκλογή μελών προεδρείου του Δ.Σ. και Επιτροπών

Η 25η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Η 24η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ.

Η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ.

Η 23η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Η 22η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου στις 17 Νοεμβρίου

Η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου στις 17 Νοεμβρίου

Η 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ.

Η 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ.

Η 20η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα στις 4 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα στις 4 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

Η 19η συνεδρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

Η 19η συνεδρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

H 18η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ.

H 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ.

Την Τετάρτη η 17η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Την Τετάρτη η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 19 Ιουλίου

Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 19 Ιουλίου

Η 14η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ.

Η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ.