Αρχική » e-Υπηρεσίες » Δήλωση Ιδιοκτησίας Ακινήτου
Δήλωση Ιδιοκτησίας Ακινήτου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αίτηση σε μορφή doc και pdf