Το Αρχαίο Θέατρο

   

Το θέατρο της Μεσσήνης είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Το πλάτος του φτάνει τα 98,60 μ. ενώ η διάμετρος της ορχήστρας τα 23,46 μ. Δύο από τις αρχικές κερκίδες αποκόπηκαν στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια από το ΝΑ άκρο, όταν με γενναία οικονομική ενίσχυση της πανίσχυρης οικογένειας των Σαιθιδών, τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο, συρρικνώθηκε το Κοίλον, ανακατασκευάστηκε η Σκηνή και διαπλατύνθηκε σημαντικά το Προσκήνιο.

Η ρωμαϊκή σκηνή ήταν τριώροφη με επάλληλες σειρές κιόνων στην πρόσοψη (κορινθιακά κιονόκρανα στην κάτω σειρά, αιγυπτιάζοντα και ιωνικά στις πάνω) τρεις μεγάλες κόγχες στο ισόγειο της Σκηνής και μικρότερες στους πάνω ορόφους έφεραν μαρμάρινα αγάλματα ευεργετών και άλλων προσώπων. Οι τοίχοι έφεραν ορθομαρμαρώσεις με φυτικά θέματα και μάσκες, ενώ αγάλματα πνευματικών ανθρώπων και ευεργετών ήταν στημένα γύρω στην ορχήστρα.

Το ανάλημμα που συγκρατεί το Κοίλον είναι κτισμένο με αγκωνάρια όπως στις οχυρώσεις. Οξυκόρυφες Πηλίδες με εσωτερικά κλιμακοστάσια που οδηγούν στο πάνω διάζωμα, είναι τοποθετημένες ανά είκοσι μέτρα γύρω στο ανάλημμα. Μεγάλη πέτρινη εξωτερική σκάλα στη ΒΔ πλευρά της καμπύλης του αναλήμματος οδηγεί στο πάνω διάζωμα και τονίζει με τη σειρά της τις αρχιτεκτονικές ιδιομορφίες του θεάτρου.

 

Το Αρχαίο Θέατρο
photo
photo