Προκηρύξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης έτους 2017

Προμήθεια πινακίδων και υλικών σήμανσης έτους 2017

Χρήση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας

Χρήση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας

Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μεσσήνης και των Νομικών του Προσώπων

Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μεσσήνης και των Νομικών του Προσώπων

Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μεσσήνης.

Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μεσσήνης.

Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων έτους 2018

Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων έτους 2018

Άρση επικινδυνότητας έργων υποδομής

Άρση επικινδυνότητας έργων υποδομής

Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης για εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις τ.κ. του Δήμου Μεσσήνης

Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης για εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις τ.κ. του Δήμου Μεσσήνης

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER

Αντιπυρική προστασία Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αντιπυρική προστασία Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Προμήθεια Λαμπτήρων Έτους 2018

Προμήθεια Λαμπτήρων Έτους 2018

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ατόμων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ατόμων