Προκηρύξεις

Δημοπρασία χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Δημοπρασία χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής πληγέντων από τις βροχοπτώσεις της 07-09-2016

Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής πληγέντων από τις βροχοπτώσεις της 07-09-2016