Προκηρύξεις

Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017

Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017

Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, (παλαιά σίδερα) του Δήμου Μεσσήνης

Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, (παλαιά σίδερα) του Δήμου Μεσσήνης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους στο Δήμο Μεσσήνης

Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους στο Δήμο Μεσσήνης

Επισκευή Παιδικών Χαρών έτους 2017

Επισκευή Παιδικών Χαρών έτους 2017

Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μεσσήνης έτους 2017-2018

Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μεσσήνης έτους 2017-2018

Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρων εντός των Μπεζεστενίων, για την εγκατάσταση και λειτουργία χώρων εστίασης, κατά

Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρων εντός των Μπεζεστενίων, για την εγκατάσταση και λειτουργία χώρων εστίασης, κατά

Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 11/9/2017 έως 30/9/2017

Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 11/9/2017 έως 30/9/2017

Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Μεσσήνης 2017

Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Μεσσήνης 2017

Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση οδοστρωμάτων

Προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση οδοστρωμάτων

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και Νομικών Προσώπων έτους 2017

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και Νομικών Προσώπων έτους 2017