Αρχική » e-Υπηρεσίες » Καταβολή Αποζημίωσης
Καταβολή Αποζημίωσης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε περίπτωση που ο δικαιούχος στερείται απόφασης περί αναγνώρισης δικαιούχου, επιπλέον του πίνακα της πράξης εφαρμογής, πρέπει να προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ρυμοτομούμενα τμήματα έχουν αφεθεί για κοινή χρήση

Από το Υποθηκοφυλάκιο Μεσσήνης

  • Αντίγραφο μερίδας
  • Πιστοποιητικό βαρών
  • Πιστοποιητικό περι μη διεκδικήσεων
  • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (ο έλεγχος τίτλων θα αναφέρει την αντικειμενική αξία και θα βεβαιώνει ότι το έντυπο υπολογισμού της αντικειμενικής του ακινήτου που προσκομίζεται, έχει συμπληρωθεί από συμβολαιογράφο)

Από το Κτηματολογικό Γραφείο Μεσσήνης

  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος (απόστασμα κτηματολογικού διαγράμματος)

Τα ανώτερα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται και από έκθεση ελέγχου τίτλων από δικηγόρο με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι τίτλοι κτήσης του ακινήτου βρίσκονται σε πλήρη νομική τάξη και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης