Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί » Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το 2024 – 2025
Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το 2024 – 2025

Στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μεσσήνης, για το σχολικό έτος 2024-2025,  θα επαναλειτουργήσουν  βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη, ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών, και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  απαιτούνται  τα εξής  δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού . Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογικού έτους 2023, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ή μισθωτήριο ή απόδειξη ΔΕΚΟ].

Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογικού έτους 2023)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος) έτους 2023 και των δύο γονέων. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι κ.λπ. αποδεικτικά εργασίας. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί με την  99/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υ.Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Υ.Δ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΩΝ