Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 3 Απριλίου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 3 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου

Η 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου

Η 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Ιανουαρίου 2023

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Ιανουαρίου 2023

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου

Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου

Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου