Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου

Η 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου

Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου

Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ.

Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ.

Έκτακτη  η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου

Έκτακτη η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου