Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου

Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Ιουλίου

Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Ιουλίου

Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Ιουλίου

Η 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Ιουλίου

Η 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Ιουλίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Ιουνίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Ιουνίου

Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 23 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Ιουνίου

Η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Ιουνίου

Έκτακτη η 21η συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη- της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Μαΐου

Έκτακτη η 21η συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη- της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Μαΐου

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαΐου

Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Μαΐου

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου

Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου

Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Απριλίου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Απριλίου 2021

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Απριλίου 2021