Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου

H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου  2022

H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2022

Η 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαρτίου

Η 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαρτίου

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαρτίου

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαρτίου

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Μαρτίου

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Μαρτίου

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ.

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ.

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου

Στις 28 Ιανουαρίου η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις 28 Ιανουαρίου η 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής