Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Ιανουαρίου 2023

Η 5η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Ιανουαρίου 2023

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου

Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου

Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου

Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου

Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου

Η 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου

Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου